Objednat geodetické práce je možné buď písemně nebo E-mailem.

 • Písemně to provedete tak, že si vyberete patřičný formulář v dolní části stránky, vytisknete ho v Acrobat Readeru ve tvaru *.pdf nebo v Microsoft Wordu ve tvaru *.doc, ručně ho vyplníte a po podepsání odešlete na naší kontaktní adresu.

  Pozn.:
   
  Musíte si uvědomit, který druh prací si objednáváte a podle toho zvolit patřičnou kolonku formuláře. Je rozdíl mezi geometrickým plánem, který řeší geometrické změny parcel, budov a pod., vytýčením hranice pozemku, které Vám ozřejmí průběh majetkové hranice v terénu a třeba zaměřením skutečného provedení stavby například nové vodovodní přípojky. O druhu práce můžete také získat informace z Vašeho stavebního povolení, které zpravidla určuje, jaké dokumenty je třeba doložit ke kolaudaci stavby.

   

  Vytiskněte si, prosím, následující formulář                                                                OBJEDNÁVKY PRO TISK


  Práce spadající do působnosti katastrálního úřadu

  Práce z oboru inženýrské geodezie

 • Zpět na úvodní stránku