• Pro mailovou objednávku použijete následující ON-LINE formulář, vyplňte všechny kolonky označené *)
  a formulář kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU odešlete poštovní službou na náš mail. Po přijetí objednávky budete telefonicky kontaktováni našim pracovníkem, který jednak ověří Vaši objednávku, jednak
  s Vámi domluví bližší podrobnosti. Upozorňujeme, že zakázky objednané touto on-line službou, musí být placeny v hotovosti!!!

  Pozn.:
  Musíte si uvědomit, který druh prací si objednáváte a podle toho zvolit patřičnou kolonku formuláře. Je rozdíl mezi geometrickým plánem, který řeší geometrické změny parcel, budov a pod., vytýčením hranice pozemku, které Vám ozřejmí průběh majetkové hranice v terénu a třeba zaměřením skutečného provedení stavby například nové vodovodní přípojky. O druhu práce můžete také získat informace z Vašeho stavebního povolení, které zpravidla určuje, jaké dokumenty je třeba doložit ke kolaudaci stavby.  Vyplňte, prosím, následující formulář: OBJEDNÁVKA ON-LINE

  Údaje o objednateli:
  (Políčka označená *) je nutné vyplnit)

  Příjmení soukromé osoby*)
  Jméno soukromé osoby*)
  Název firmy*)  pokud zastupujete firmu
     
  IČO *)   (jedná-li se o firmu )
  DIČ: *)    (jedná-li se o firmu)
   
  Příjmení kontakt. osoby (jedná-li se o firmu ): Jméno kontakt. osoby (jedná-li se o firmu ):
  Telefon*):
  Fax:
  E-mail*):


  Údaje k zakázce:
  (Všechna pole formuláře je nutné vyplnit )

  Katastrální území pro KÚ Ostrava:
  Jiný katastr:
  Číslo parcely:
  Obec:

  Popis objednávky:

  Geometrický plán
  Vytýčení vlastnické hranice pozemku
  Mapový podklad pro projekt stavby
  Vytýčení stavby
  Zaměření skutečného provedení stavby
  Jiný typ:

  Doplňující nepovinný popis objednávky :

  Požadované datum vyhotovení:


  společnosti GESPO, v.o.s.                          

 • Zpět na úvodní stranu