Naše společnost Vám může nabídnout následující práce:

V katastru nemovitostí

 • geometrické plány pro rozdělení pozemků

 • geometrické plány pro zaměření staveb / např. RD, garáže, haly /

 • geometrické plány pro zaměření věcného břemene /přístupy, přípojky /

 • vytýčení vlastnických hranic

 • pozemkové úpravy

 • poradenská činnost v katastru nemovitostí
 • V inženýrské geodézii

 • zaměření podkladů pro projekt

 • vytýčení staveb - RD, haly, budovy a j.

 • zaměření skutečného provedení staveb plošných i liniových / přípojky inženýrských sítí/

 • zhotovení dalších účelových map dle požadavků

 • měření jeřábových drah a svislosti ocelových konstrukcí


 • V oblasti informačních systémů o území
 • pořízení digitální mapy

 • správu digitální mapy

 • tvorba geografických informačních systémů (GIS)

 • mapové podklady pro vydání povolení IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění


 • V oblasti důlně měřických prací
 • vedení důlních a podpovrchových děl
 • tvorba digitální základní důlní mapy a mapy povrchu


 • V obchodní činnosti
 • prodej totálních stanic PENTAX
 • prodej nivelačních přístrojů PENTAX
 • prodej stativů, latí a příslušenství PENTAX


 • V oblasti služeb
 • barevné plotrování výkresů do formátu A0 ze souborů *.dgn
 • kopírování do formátu A3
 • Nabízíme Vám:
 • plnění termínů dle požadavků objednatele a vzájemné domluvě, včetně nárazových akcí.
 • ceny dle dohody na základě nabídkového ceníku společnosti GESPO, v.o.s.
 • nástup na měření nejpozději do 2 dnů od objednání geodetických prací.
   
 • Ukázka geometrického plánu

  Ukázka účelové mapy

  Ukázka důlně měřické dokumentace

  Totální stanice PENTAX R300
  >

  Nivelační přístroj PENTAX AP

   

  Zpět na úvodní stránku