Datový model


Pro snadnější orientaci v námi vypracovaných účelových mapách a zaměřeních skutečného provedení staveb, které nebyly realizovány dle směrnic správců sítí či v datových modelech objednatelů, nabízíme Vám námi používaný datový model. Naleznete zde základní rozčlenění prvků polohopisu a výškopisu do vrstev, názvy vrstev, přiřazení jim atributů ( barva, styl, tloušťka), odkazy na knihovny buněk a čar, typy prvků a velikosti a typy fontů. Pro identifikaci typu jednotlivých podrobných bodů měření podle kódů použijte tabulku typů kódů. Námi používaný datový model byl vytvořen pro digitální grafická zpracování v programu MicroStation. Pro převod do prostředí AutoCadu si stáhněte knihovnů fontů AutoCadu.Název hladiny

Č.hl

Barva

Šíře

Typ

Element

Font č/v/š

Zdroj

Náplň (mimo jiné)

Budovy 1 3-červená 2 0/2 line zděné,dřevěné,plechové,podchodné,
Objekty – různé 2 83-červená 0 0/2 line     bet.šachtice,bet.patky,apod.
Veřejné osvětlení 3 37-fialová 0 0/knihovna cell/line/text 1/1.6/1.2 norma.cel svítidla,sloupy,konzoly,vedení,popisy
TV a NET sítě 4 13-fialová 0 0/knihovna cell/line/text 1/1.6/1.2 norma.cel sloupy,konzoly,vedení,popisy
Vodovod 5 2-zelená 0 0/knihovna cell/line/text 1/1.6/1.2 norma.cel šoupě,hydrant,šachtice,vedení,popisy
Kanalizace 6 6-hnědá 0 0/knihovna cell/line/text 1/1.6/1.2 norma.cel šachtice,vpustě,vedení, popisy
Plyn 7 108-žlutá 0 0/knihovna cell/line/text 1/1.6/1.2 norma.cel šoupě,čichačka,odvodňovač,vedení
Elektro 8 5-fialová 0 0/knihovna cell/line/text 1/1.6/1.2 norma.cel svítidla,sloupy, vedení, popisy
Teplovod 9 51-červená 0 0/knihovna cell/linie/text 1/1.6/1.2 norma.cel šachtice, vedení, popisy
Telecom 10 101-fialová 0 0/knihovna cell/line/text 1/1.6/1.2 norma.cel rozvod. skříně,sloupy,vedení, popisy
Doprav. podnik 11 109-fialová 0 0/knihovna cell/line/text 1/1.6/1.2 norma.cel sloupy,konzoly,vedení. pris, popisy
České dráhy 12 109-fialová 0 0/knihovna cell/line/text 1/1.6/1.2 norma.cel sloupy,konzoly,vedení. pris, popisy
Kolektory 13 136 -šedá 0 0/2 line     bet.šachtice,bet.patky,vsrupy,
Neidetifikované sítě 14 11-t.zelená 0 0/knihovna cell/line/text 1/1.6/1.2 norma.cel šachty, ventily, apod., popisy
Značky ČSN 15 0-bílá 0 0 cell   norma.cel mezníky,nivel.zn., zn. budov
Povrchy-rozhraní 16 18-zelená 0 1 line     rozhraní druhů ploch,
Povrchy-druhy ploch 16 0-bílá 0 0 cell/text 1/1.6/1.2   značky, popisy ploch
Stromy+keře 17 18-zelená 0 0 cell/text 1/1.2/1.0 norma.cel jednotlivé stromy, keře,popis,průměr
Vybavenost 18 38-hnědá 0 0 cell/line/text 1/1.2/1.0 norma.cel ostatní nezařazené prvky-lavičky
Popisy 19 0-bílá 0 0 text 1/1.6/1.2   druh budov, č.p./ č. o.
Popisy - č.p./č.o. 20 0-bílá 0 0 text 1/1.6/1.2   č.p./č.o.
Popisy ulic 20 0-bílá 0 0 text 52/3.0/2.8   názvy ulic
Svahy -šrafy3D 23 22-hnědá 0 0 line     šrafy ve 3D výkresech
Svahy 24 54-hnědá 0 0 line     horní, spodní hrana, šrafy
Svahy-vodní plocha 24 55-modrá 0 0 line     hrana vodní plochy
Koleje – osa 25 17-modrá 0 0/5.01 cell/line   norma.cel osa kolejí
Koleje – kolejnice 21 18-modrá 0 0/5.01 cell/line   norma.cel osa kolejnic
Komunikace-chodn 22 23-sv.modrá 0 0/2 line     rozhraní chodníků, nezpev. ploch
Komunikace 26 7-sv.modrá 0 0/2 line     rozhraní cest, chodníků, zpev. ploch
Komunikace-dr.těl. 26 39-modrá 0 0/2 line     rozhraní cesta - drážní těleso
Ploty 27 1-modrá 0 knihovna line     dřevěný, drátěný, kovový,živý, zeď
Čísla bodů pro plotr 28 0-bílá 0 0 text 1/1.6/1.2   čísla bodů v plotrovaném výkrese
Výšky bodů pro plotr 29 174-hnědá 0 0 text 1/1.6/1.2   výšky bodů v plotrovaném výkrese
Body 31 0-bílá 2 0 line     bod měření
Čísla bodů 32 12-zelená 0 0 text 1/1.6/1.2   čísla podrobných bodů (měřená)
Výšky bodů 33 174-hnědá 0 0 text 1/1.6/1.2   výšky podrobných bodů (měřená)
Síť 35 0-bílá 0 0 line     křížky souřadnicové sítě
Popis sítě 36 0-bílá 0 0 text 3/2.0/1.2   popis souřadnicové sítě
Razítko 37 0-bílá 2/0 0 line/text     razítko výkresu
Rámeček 38 0-bílá 0 0 line rámeček výkresu
Legenda 39 0-bílá 0 0 cell/text 51/3/1.5 norma.cel legenda výkresu
Vrstva pro plotrování 40 0-bílá 0 0 cell/text 1/2/2   pomoc. rámy, razítka, popis sítě, a j.
Vrstva pro plotrování 41 0-bílá 0 0 cell/text 1/2/2   pomoc. rámy, razítka, popis sítě, a j.
Vrstva pro plotrování 42 0-bílá 0 0 cell/text 1/2/2   pomoc. rámy, razítka, popis sítě, a j.
Oměrky a kóty 45 0-bílá 0 0/2 line/text 1/1.4/1.0   kótování skuteč. provedení staveb
Fotodokumentace 49 20-žlutá 0 2 kóta 1/1.6/1.2   popis a směr fotografií
Správce vodovodu 50 2-zelená 0 0/knihovna cell/line/text 1/1.4/1.0 norma.cel vedení, popis
Správce kanalizace 51 6-hnědá 0 0/knihovna cell/line/text 1/1.4/1.0 norma.cel vedení, popis
Správce elektro-SME 52 5-fialová 0 0/knihovna cell/line/text 1/1.4/1.0 norma.cel podzemní vedení, popis
Správce elektro-SME 52 5-fialová 2 0/knihovna cell/line/text 1/1.4/1.0 norma.cel nadzemní vedení, popis
Správce plynu 53 108-žlutá 0 0/knihovna cell/line/text 1/1.4/1.0 norma.cel vedení, popis
Správce teplovodu 54 51-červená 0 0/knihovna cell/linie/text 1/1.4/1.0 norma.cel vedení, popis
Správce telecomu 55 101-fialová 0 0/knihovna cell/linie/text 1/1.4/1.0 norma.cel vedení, popis
Správce DPO 56 109-fialová 0 0/knihovna cell/linie/text 1/1.4/1.0 norma.cel vedení, popis
Správce TV 57 13-modrá 0 0/knihovna cell/linie/text 1/1.4/1.0 norma.cel vedení, popis
Správce elektro-VO 58 37-fialová 0 0/knihovna cell/line/text 1/1.4/1.0 norma.cel vedení, popis
Správce elektro-ČD 59 53-fialová 0 0/knihovna cell/line/text 1/1.4/1.0 norma.cel vedení, popis
Výplně ploch-šrafy 60   0 0 útvar     barevné rozčlenění ploch
Bodové pole 61 3-červená 2 0 cell/text 1/1.6/1.4 norma.cel číslo dočasně stabilizovaných bodů
Bodové pole výšky 62 70-hnědá 0 0 cell/text 3/1.4/1.0 norma.cel výška dočasně stabilizovaných bodů
Mapa 63 128-šedá 0 0 line/text     podkladové mapy KN, PK
Zpět na úvodní stránku