Reference o naší společnosti Vám mohou poskytnout  například následující subjekty, pro které  jsme
zpracovávali nejrůznější zakázky mimo jiné i tyto dále uvedené:

Pro práce v katastru nemovitostí

 • Magistrát města Ostravy - Pozemkový úřad - kontaktní osoba: Ing. Mutinová

 • Správa a údržba silnic Karviná - řešení majetkoprávních  vztahů (parcely v PK stavu
  a zjednoduššné evidenci) geometrickými plány, kontaktní osoba: pan M. Duda

 • Městský úřad v Karviné - řešení  majetkoprávních vztahů geometrickými plány a vytýčeními
  majetkových hranic, kontaktní osoba: paní Ing. Bogoczová. Ing. Jendrzejková, odbor majetkoprávní

 • Okresní úřad Karviná - řešení majetkoprávních vztahů geometrickými plány  a vytýčeními
  majetkových hranic, včetně řešení vztahů dle PK, kontaktní osoba: paní Pietrová - finanční referát

 • CEMENT Hranice a.s. -  řešení  majetkoprávních  vztahů  na  pozemcích  v  majetku  cementárny,
  kontaktní osoba: pan Heryán a pan Čadra

 • PLYNAR s.r.o. Frýdek Místek -  geometrické  plány pro vyznačení věcného břemene plynovodních
  sítí, kontaktní osoba: Ing. Kraftová, jednatel

 • OKD a.s. IMGE o.z., -  geometrické  plány  pro  rekultivaci  hald, kontaktní osoba: Ing. Zawadzká
 • Okresní úřad - Pozemkový  úřad  Nový  Jičín - řešení majetkoprávních  vztahů  v  okrese Nový Jičín,
  kontaktní osoba: Ing. Mašková, Ing. Škařupa.

 • Okresní úřad - Pozemkový úřad Vsetín - řešení majetkoprávních vztahů v okrese Vsetín,
  kontaktní osoba: Ing. Slezáková, Ing. Martínková

 • SmVak a.s., Ostrava - věcná břemena liniových staveb, kontaktní osoba: paní Mrtínková

 • OVaK a.s., Ostrava - geometrické plány a věcná břemena liniových staveb, kontaktní osoba: paní Ing. Pracná

 • mimoto ročně naše společnost vyhotoví cca  500-600  geometrických  plánů a vytýčení
  majetkových hranic pro další právnické i fyzické osoby.

Pro práce v oboru inženýrské geodézie

 • TALPA - RPF, - zaměření a zpracování skutečného provedení liniových staveb, především bezvýkopovou technologií, kontaktní osoba: paní Martínková

 • VOSTAV Morava, a.s. - zaměření skutečného provedení liniových staveb, průmyslových celků a vytváření účelových map,
  kontaktní osoba: pan Ing. Ondruš

 • JÄKL Karviná a.s. - měření prostorových vztahů jeřábových drah, kontaktní osoba: pan Parma

 • OKD a.s., Důl ODRA o.z. - zaměření a zpracování základní důlní mapy (účelová mapa kaliště),
  kontaktní osoba: Ing. Radim Vaněček

 • KATES s.r.o., Karviná - zaměření  podkladů  pro  projekt telekomunikačního  kabelu dle Směrnice
  č. 22/96 SPT Telecom a.s., kontaktní osoba: pan Havran

 • Moravostav Brno, a.s. - vytýčení staveniště a zaměření skutečného provedení stavby čerpacích
  stanic pohonných hmot DEA, ESSO, kontaktní osoba: Ing. Kuthan

 • A-Z, konsorcium projektantů - zaměření podkladů pro projekt rekonstrukce
  Lázní Teplice nad Bečvou

 • Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. - zaměření podkladů pro projekt rekonstrukce komunikací
  v Cementu Hranice a.s., kontaktní osoba: Ing. Vokřál

 • OVaK a.s., Ostrava - zaměření skutečného provedení liniových staveb a zaměření účelových map,
  kontaktní osoba: pan Ing. Šikula, Ing. Lupták
 • Dopravoprojekt Ostrava s.r.o. - zaměření podkladů pro projekty silničních a mostních staveb,
  kontaktní osoba: Ing. Dvořák

 • DREXLER ocelové konstrukce s.r.o. - zaměření jeřábových drah a zaměření ocelových konstrukcí

Pro práce v oblasti informačních systémů o území

 • diGIS s.r.o., Ostrava - zaměření a zpracování digitální mapa ŽDB pro GIS

 • Okresní  úřad  Uherské  Hradiště - zaměření  a zpracování  digitální mapy Starého Města
  u Uherského Hradiště, kontaktní osoba: Ing. Knotková, odbor regionálního rozvoje

 • CEMENT Hranice a.s., Hranice - zpracování geogragického informačního systému lomu Hranice
  a Černotín, kontaktní osoba: Ing. Masařík, závodní lomu

 • IDC Morávia a.s. - zaměření a  zpracování  digitální mapy telekomunikačního kabelu,
  kontaktní osoba: Ing. Červenka

 • SME, a.s. - zaměření  a zpracování  digitální mapy NN a VN kabelů, kontaktní osoba:
  Ing. Janák

Pro práce v v oboru důlní měřictví

 • SUBTERA, a.s. - měřické práce na kolektorech Ostrava, kontaktní osoba:
  Ing. Karel Franzcyk

 • CEMENT Hranice a.s., Hranice - zaměření a  zpracování digitální mapy lomu (základní důlní mapy
  a mapy povrchu ), kontaktní osoba: Ing. Masařík, závodní lomu


Zpet na uvodni stranku