• Chcete-li si ověřit základní informace o své či jiné parcele, jako je výměra parcely, druh pozemku, číslo listu vlastnictví (LV) a třeba znát vlastnické právo k parcele, můžete tyto informativní údaje získat na serveru Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Stačí pouze znát katastrální území a číslo hledané parcely včetně jeho podlomení například:          k.ú.: Čeladná, parcelní číslo: 809 / 2.

  Odkaz na toto vyhledávání získáte kliknutím zde: Parcely Katastru nemovitostí ČR. • Potřebujete-li získat souřadnice všech trigonometrických a zhušťovacích bodů na území celé České republiky, můžete tyto informativní údaje získat na rovněž na serveru Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
  Odkaz na toto vyhledávání získáte kliknutím zde: Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů - DATAZ • Potřebujete-li získat souřadnice bodů Základního výškového bodového pole (ZVBP) z území celé České republiky, můžete tyto informativní údaje získat na rovněž na serveru Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
  Odkaz na toto vyhledávání získáte kliknutím zde: Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS) • Potřebujete-li získat informace o průběhu řízení Vašeho geometrického plánu vyhotoveného naší společností, můžete tyto informativní údaje získat na rovněž na serveru Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Budete potřebovat znát číslo řízení nebo alespoň datum, kdy byl GP přijat katastrálním úřadem.
  Odkaz na toto vyhledávání získáte kliknutím zde: Průběh řízení
Zpět na úvodní stránku