Zpet na uvodni stranku

Dovolte, abychom Vás podrobněji seznámili s moderním geografickým informačním systémem, sloužícím pro správu grafických i negrafických dat. Geografický informační systém je speciální typ informačního systému, ve kterém jsou informace vázány na graficky vyjádřené prostorové údaje. Velmi zjednodušeně řečeno má uživatel v rámci tohoto systému možnost připojovat své informační údaje - databáze, dokumenty, ať textové, nebo grafické (vektorové nebo rastrové), fotografie, WWW stránky atd. - uložené v počítači k nejrůznějším digitálním mapám.

Námi využívaný systém s názvem MGEO pracuje jako nadstavba rozšířeného CAD systému MicroStation firmy Bentley Systems. I když MGEO poskytuje prakticky neomezené možnosti využití, dovolíme si Vám nastínit několik oblastí konkrétního využití:

Správa nemovitostí

 • MGEO Vám umožní pracovat s digitální katastrální mapou s návazností na údaje z katastru nemovitostí jako jsou vlastníci, nájemci, výměra parcel, kultury atd. Ukázáním kurzorem na parcelu získáte tabulku s těmito připojenými informacemi. Budete-li potřebovat přistavět či nově postavit budovy či haly, budete okamžitě vidět, na které parcele stavba bude stát, po kliknutí myší na parcelu budete ihned znát, kdo parcelu vlastní, s kým budete jednat o případné koupi.
 • Správa budov a majetku

 • ve vytvořené technické mapě města získáte informace o každém domě či budově
  - např. kdy a zda byla provedena kolaudace budovy, využití budovy, její vnitřní vybavení, plošné výměry kanceláři, seznamy nájemníků, rozmístnění rozvaděčů, HUP, HUV, řídících jednotek, byla-li a v jaké výši zaplacena daň z nemovitostí a pod. Na tyto a mnoho dalších otázek Vám může odpovědět MGEO pouhým ukázáním na příslušný objekt nebo vyhledáním na mapě zobrazené na monitoru Vašeho počítače
 • Správa inženýrských sítí

 • pracujete-li s technickou mapou města, v níž jsou uvedeny všechny dostupné inženýrské sítě, s GrafInfem jednoduše a rychle získát informace o kterémkoliv místě inženýrské sítě včetně jejich technologických parametrů. Potřebujete při rekonstrukci dešťové kanalizace znát hloubku a typ šachtice, na kterou se budete napojovat? Potřebujete zjistit firmu, která Vám prováděla revizi plynových rozvodů? Kde se nachází a pod jakým číslem byla archivována jejich revizní zpráva? Nevíte, je-li vodovodní potrubí provedeno v plastu nebo mědi a s jakým průměrem? Opět Vám může pomoci MGEO pouhým ukázáním na objekt v mapě inženýrských sítí nebo, pokud nevíte, kde se takový objekt nachází, zadáním vyhledávacích podmínek typu: " najdi všechna vodovodní potrubí s DN větším než 3/4´´ ".

 •  

  Další uplatnění jen namátkově:

  Správa jeřábových drah

 • sledování času revizí, zaměření prostorových vztahů

 • Správa dopravní situace

 • organizace dopravy, rozvoj a stavba komunikací, správa místní hromadné dopravy apod.

 • Stavební projekty a studie

 • modelování architektonických a stavebních studií a projektů apod.

 • Ochrana životního prostředí

 • evidence a sledování zdrojů znečištění, plánování skládek, rozmístění městské zeleně, odpadkových košů apod.

 • Lesní hospodářství

 • lesní digitální mapy s údaji lesního hospodářského plánu apod.

 • Cenová mapa

 • informace o cenách pozemků, pronájmu v různých lokalitách apod.

 • Informační centrum

 • pro občany

 • a další


  Druhy a množství sledovaných informací závisí jen na Vašem výběru. Databázové tabulky poskytující informace o objektech je možné vytvářet přímo v MGEOu dle Vašich konkrétních požadavků - co chcete sledovat, o čem chcete mít informace. Asi je samozřejmé, že všechny tyto údaje je nutno do počítače takříkajíc " nacpat ". V tomto případě Vám naše společnost GESPO, v.o.s. provede práce vycházející ze čtyř hlavních úkolů:

  1. Pořízení digitální mapy, což představuje především

 • geodetické zaměření objektů, plotů, komunikací, druhů ploch, viditelných a vytýčených inženýrských sítí apod.

 • zdigitalizování katastrální mapy

 • převzetí a přepočet starších GP apod.

 • práce v archivu - získání co největšího počtu informací o druhu a typu inženýrských sítí, převzetí korektních měření starších dat, plánů budov apod.

 • 2. Vytvoření struktury grafických dat (datový model) a databázových tabulek,
      což představuje
 • vytvoření, po konzultacích s objednatelem, návrhu plošného (po zvolených územních jednotkách, např. mapových listech) a tematického, (např. mapa technických sítí) rozčlenění na jednotlivé soubory a hladiny

 • vytvoření, po konzultacích s objednatelem, návrhu databázových tabulek o druhu a množství připojených informací

 • 3. Propojení grafických a negrafických dat, což představuje
 • spojení grafických objektů (např. hranic parcel) s databázovými soubory (např. informacemi z katastru nemovitostí)


 • 4. Správa digitální mapy, což představuje
 • v pravidelných intervalech doplňovat nové nebo změněné informace, jak grafického,
 • tak negrafického charakteru


 • Hardwarové a softwarové požadavky:
 • Vlastní systém je možno provozovat na klasickém PC s procesorem Pentium II, 300 Mhz a lepší, 64 MB RAM a více, 1-2 grafické karty 4MB a více, 1-2 monitory 15"/21", CD-ROM. Toto počítačové pracoviště může pracovat samostatně nebo dříve či později může být provozováno v síti a umožnit tím přístup více pracovníkům najednou.

 • Software nutný pro vytvoření GIS tvoří:
 • Operační systém WINDOWS 98/2000/NT/XP, CAD systém MicroStation - základní software pro vytvoření digitální mapy, aplikační nadstavba MGEO.

 • Časová náročnost:

 • Budovaný GIS je možno uvádět do provozu postupně, podle druhu a množství zpracovaných dat. Doba trvání výstavby systému je odvislá od velikosti zájmového území a množství požadovaných informací, předpokládaná doba bude asi tři až osm měsíců.


 • Chcete-li bližší informace o aplikaci grafického informačního systému, můžeme Vám nabídnout ukázku praktického využití systému na počítači na Vašem pracovišti.

   


  Klikněte pro zvětšení


  Klikněte pro zvětšení


  Klikněte pro zvětšení


  Klikněte pro zvětšení


  Klikněte pro zvětšení