Potřebujete-li pro Vaše jednání s Katastrálním úřadem Čestné prohlášení k vlastnicví rozestavěné budovy, případně Žádost o zápis stavby do katastru nemovitostí , či Návrh na vklad do katastru nemovitostí, můžete si tyto formuláře stáhnout poklepáním myší na jednotlivé obrázky. Více formulářů získáte na stránkách ČÚZK.

Čestné prohlášení pro
zápis rozestavěné stavby

Žádost o zápis rozestavené stavby
do katastru nemovitostí

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Zpět na úvodní stránku